Contact

Als u vragen heeft over een van de deelprojecten van Nieuw Waterland kunt u terecht bij de verschillende organisaties.

Op zoek naar kansen voor de stad

De komst van de Blankenburgverbinding is ingrijpend voor het gebied, maar het project brengt ook kansen met zich mee. De gemeenten Vlaardingen en Rotterdam (gebied Rozenburg) kijken samen met ondernemers en organisaties naar kansen voor beide steden.

Kansen voor ondernemers, maar ook voor bewoners. Kansen op het gebied van:

  • toerisme en recreatie;
  • educatie en onderwijs;
  • cultuur en bedrijvigheid.

Zo kijken de betrokken organisaties hoe zij lokale ondernemers goed onder de aandacht kunnen brengen bij de aannemer die in het gebied aan de slag gaat, maar ook of sommige voorzieningen die de aannemer nodig heeft tijdens de werkzaamheden, net iets steviger kunnen worden uitgevoerd waardoor het gebied er nog profijt van kan hebben als de weg al geopend is. Zo zou een informatiecentrum van de aannemer over het project later misschien kunnen dienen als informatiecentrum voor het gebied met bijvoorbeeld aandacht voor archeologie, recreatie en natuur.

Wilt u meer weten of met de werkgroep die over deze kansen gaat in gesprek? Neem dan contact op met de gemeente Vlaardingen via telefoon 010 248 4000 en vraag naar de werkgroep Lokale economie en maatschappij.