lokale economie en maatschappij

samen op zoek naar toegevoegde waarde voor de stad

De gemeenten Vlaardingen en Rotterdam (gebied Rozenburg) kijken samen met ondernemers en organisaties naar kansen die de komst van de Blankenburgverbinding meebrengt voor beide steden. Kansen op het gebied van toerisme en recreatie, educatie en onderwijs, en cultuur en bedrijvigheid. Meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Vlaardingen.

Partners

De projecten in Nieuw Waterland worden mogelijk gemaakt door:

Blankenburgverbinding (Rijkswaterstaat)
Uitgebreide informatie over de Blankenburgverbinding vindt u op de speciale website van Rijkswaterstaat: Blankenburgverbinding.nl Hier ziet u ook met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over het project of de werkzaamheden.

Project Groen Rozenburg
Voor vragen over het project Groen Rozenburg kunt u bellen met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14 010.

Project Oeverbos
Heeft u vragen over het project Oeverbos? Dan kunt u bellen of mailen met Staatsbosbeheer Hof van Delfland. Tel. 010 46 00 591. Mail: HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl. Of kijk op de website

Project S.C.H.O.O.N.
Voor vragen over het project S.C.H.O.O.N. kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap Delfland via het volgende mailadres: loket@hhdelfland.nl

Provincie Zuid-Holland
Heeft u vragen over de provincie Zuid-Holland? Bel of mail naar het Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon: 070-4416622, mail: zuidholland@pzh.nl

Project Krabbepark
Voor vragen over het project Krabbepark kunt u bellen met de deelprojectleider Krabbepark van de gemeente Vlaardingen via telefoonnummer 010-2484000.