Aanleg Krabbepark in 2020 van start

De gemeente Vlaardingen legt in de periode 2020-2022 het nieuwe Krabbepark aan. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 17 maart 2020 het definitief ontwerp vast. Het gebied rondom de Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls. Het wordt recreatiever en toegankelijker en gaat Krabbepark heten. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

Het nieuwe Krabbepark is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een in 2015 vastgesteld programma ter compensatie van de aanleg van de Blankenburgverbinding. De herinrichting is mogelijk dankzij een regionale bestuursovereenkomst, waarin financiële bijdragen zijn afgesproken van het Rijk, de MRDH, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen. Ideeën en feedback van bewoners, ondernemers en professionals zijn in de plannen verwerkt.

Fleurige en natuurlijke uitstraling

Bezoekers van het Krabbepark ervaren straks volop kleur en fleur, door  onder andere bloemrijke graslanden, een bomenweide en natuurvriendelijke oevers langs de Poeldijkse Wetering. De bosvakken worden opener met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Verder onttrekken rietkragen langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog.

Recreatie rond de plas

Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandelpad, dat breed genoeg is voor zowel flitsende skaters als flanerende wandelaars. Langs het pad komen twee uitkijkstoelen en het strand wordt groter. Ook de evenementenweide ondergaat een verbeterslag: de weide komt meer los van het strand en de Krabbeplas te liggen en is bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Schoner zwemwater

Het Hoogheemraadschap van Delfland laat vanaf 2024 in de zomermaanden vanuit een zogenoemde ‘zoetwaterfabriek’ op waterzuivering ‘De Groote Lucht’ schoon maar levenloos water de polder in. Dit water stroomt zigzaggend door een groot gebied vol riet en waterplanten, een zogenoemde ‘waterharmonica’. Doordat het water deze lange weg aflegt, krijgt het natuurlijke bestanddelen terug en ontstaat kwalitatief goed water. Dit water is in te zetten in sloten tijdens perioden van droogte, maar ook in de zwemplas van de Krabbeplas. Het doorstromen van dit water geeft blauwalg minder kans om te ontstaan. Ook bevat het water minder voedingsstoffen voor de blauwalg. Grote kans dat hierdoor de blauwalg in de zwemplas afneemt en hopelijk zelfs helemaal wegblijft.

Nieuwe recreatieve verbinding Krabbepark-Oeverbos

Straks kunnen wandelaars en fietsers via een tunneltje onder het metrospoor van het Krabbepark naar het Oeverbos. Het verbindende fiets- en wandelpad gaat vanaf het Krabbepark over bestaande fietspaden door de Zuidbuurt naar het tunneltje. Vervolgens gaat het pad langs het Volksbos en de waterharmonica naar de Maassluissedijk en het Oeverbos.

Krabbescheer

Het Krabbepark krijgt een eigen symbool: Krabbescheer. Krabbescheer is een inheemse waterplant, die van schone sloten houdt. Het symbool komt terug in de wandelpaden, op de informatieborden en in de brugleuningen. De bruggen en bewegwijzering krijgen een uitvoering in zwart staal.

Tankgracht en herinneringsbos

Aan de rand van het Krabbepark wordt een tankgracht uit de Tweede wereldoorlog beter zichtbaar. Ter hoogte van de brug over de A20 lag vroeger een Duitse luchtafweerstelling. Hierlangs liep de tankgracht, waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Om aandacht te geven aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het verloop van de gracht gevisualiseerd. Ook krijgt het Krabbepark, ten oosten bij paviljoen Jofel aan de Plas, een herinneringsbos. Hier kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon. De initiatiefnemers werken dit idee nog uit, samen met Stichting Boombehoud Vlaardingen en Staatsbosbeheer.

Planning

In de periode augustus 2020 start het verwijderen van zieke essen en het uitdunnen van bosvakken in het Krabbepark. Veel bomen hebben last van essentaksterfte of zijn aan het einde van hun levensduur. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en Stichting Boombehoud Vlaardingen. Hierna beginnen de werkzaamheden voor het herinrichten van het Krabbepark. Het Krabbepark is naar verwachting in het najaar van 2022 gereed.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland


Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg ondergaat de komende jaren een metamorfose. Aan beide kanten van de rivier komt een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt. Zie www.nieuw-waterland.nl

Blankenburgverbinding

De toekomstige Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg door een nieuwe snelweg, de A24. Bouwconsortium BAAK past in opdracht van Rijkswaterstaat de weg in de omgeving in. De weg krijgt een landtunnel op de noordoever bij Vlaardingen (Hollandtunnel) en een tunnel onder de rivier tussen Vlaardingen en Rozenburg (Maasdeltatunnel). Ook wordt de A20 bij Vlaardingen verbreed. De nieuwe rijksweg gaat naar verwachting in 2024 open. Zie www.blankenburgverbinding.nl