Start kapwerkzaamheden in Krabbepark in Vlaardingen

Staatsbosbeheer start op 31 augustus met het verwijderen van zieke essen en het uitdunnen van bosvakken in recreatiegebied het Krabbepark in Vlaardingen. Veel bomen hebben last van essentaksterfte. Deze bomen moeten gekapt worden om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Een deel van de kapwerkzaamheden is ook ter voorbereiding op het toekomstige Krabbepark. Door het uitdunnen van bosvakken komen beeldbepalende bomen en groenstructuren beter tot ontwikkeling. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en in goed overleg met de Stichting Boombehoud Vlaardingen. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. De werkzaamheden vinden verspreid in het hele gebied plaats en duren tot medio november.

De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de schimmelziekte essentaksterfte. Zo’n 90% van de essen gaat hieraan dood. Aangetaste bomen hebben donkere verkleuringen in de bast, weinig tot geen blad en veel dode takken. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer gevaarlijke situaties voorkomen. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de andere bomen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. De boswachters hebben samen met Stichting Boombehoud Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen geïnventariseerd welke bomen verwijderd gaan worden in het Krabbepark. Deze bomen zijn voorzien van gekleurde stippen. Het Krabbepark blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden, maar paden langs bosvakken waar gewerkt wordt zullen tijdelijk worden afgesloten.

Gevarieerde en natuurlijke uitstraling

Natuurlijk komt er nieuw bos terug voor de verwijderde bomen. De bosvakken worden vanaf het najaar van 2021 -stapje voor stapje tijdens de herinrichting van het Krabbepark- aangevuld met duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Bezoekers van het toekomstige Krabbepark ervaren straks meer kleur en variatie in de natuur. Hiervoor zorgen onder andere bloemrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers én de verschillende bossen. Het Krabbepark krijgt populierenbossen, vogelbossen, wilgenbossen en kleurenbossen. De nieuwe bossen worden voorzien van verschillende soorten bomen. Zo worden in het kleurenbos bijvoorbeeld esdoornsoorten, wilde appels, meidoorns, kardinaalsmutsen en andere prachtig kleurende bomen aangeplant. De gemengde bossen zorgen ervoor dat de biodiversiteit wordt vergroot en de kans op ziektes wordt verkleind. We hopen in de toekomst nieuwe diersoorten te kunnen gaan ontdekken, zoals de eekhoorn en wellicht op termijn de oeverzwaluw, groene en bonte specht, havik, grote spreeuwen en allerlei andere vogels. Tijdens de kapwerkzaamheden blijven de dunne takken van de gekapte bomen achter in de bosvakken. Hier worden houtrillen van gemaakt. Ook wordt een geschikte plek gezocht voor een boomstammenmuur voor insecten, een ijsvogelwand en oeverzwaluwenwand.

Planning en Krabbepark

Vanaf 31 augustus starten de kapwerkzaamheden in recreatiegebied het Krabbepark. De werkzaamheden duren ongeveer tien weken. Hierna starten begin 2021 de werkzaamheden voor het herinrichten van het Krabbepark, een project van de gemeente Vlaardingen. Het gebied krijgt een kwaliteitsimpuls. Het wordt recreatiever en toegankelijker. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca. Bij de herinrichting van het Krabbepark wordt ook gekeken of het mogelijk is om een (visvrije) amfibieënpoel en een sterneneiland in het gebied te creëren. Het Krabbepark is naar verwachting in het najaar van 2022 gereed.