Groen Rozenburg

De oostrand van Rozenburg en de zuidelijke Groene Gordel

Voormalige zeekleipolders zijn omgevormd tot havengebied: opgespoten met zand tot boven de waterkerende hoogte en uitgegraven voor havenbekkens en kanalen. Het eens bestaande Blankenburg is hierdoor volledig onder het zand verdwenen en Rozenburg is in een ‘kom’ komen te liggen. Met de komst van de Blankenburgverbinding wordt het gebied op de zuidoever stevig aangepakt. De zogenaamde Groene Gordel van Rozenburg, die het dorp scheidt van het havengebied, wordt nóg groener. De mogelijkheden om in het gebied te recreëren worden groter. Rozenburg versterkt haar karakter als groen dorp in een industrieel gebied.

Deelprojecten

Groene Gordel

De Groene Gordel geeft Rozenburg zijn groene karakter. Het is niet alleen de afscherming van het industrieel gebied, maar biedt straks ook tal van mogelijkheden aan recreatie. De huidige plannen bieden de mogelijkheid om de waterkering in de oostrand recht te trekken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor recreatie. Ook hier wordt de route ‘Rondje Rozenburg’ verbeterd door verbreding en asfaltering van de voetpaden. Dichte beplanting langs het bedrijventerrein en de buitenrand van Rozenburg zorgt voor instandhouding van het groene beeld. Beplanting langs de woonbebouwing krijgt vorm door verschillende boomgroepen en doorzicht naar de oevers.

Oostrand

De oostrand is het ontbrekende onderdeel in de Groene Gordel. De aanleg van de Blankenburgverbinding is een kans om de Groene Gordel hierdoor te zetten en het wandelrondje Rozenburg af te ronden. Zo prijkt er straks een nieuw fietspad in het verlengde van de Laan van Blankenburg. Het vlakke deel langs de oostrand, tegen de bebouwing aan, krijgt een parkachtige inrichting. 

Doel is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Oostrand en de Groene Gordel van Rozenburg. Concreet betekent dit een park voor Rozenburg, als buffer tussen dorp en haven.

Ambities Groen Rozenburg

Vanuit de ontwerpprincipes en de onderdelen uit het kwaliteitsprogramma wordt voor het Masterplan ingezet op 6 ambities:

  1. Verbinden van de Groene Gordel met de Boulevard en de rivier
  2. Een robuuste Groene Gordel
  3. Een schoon watersysteem
  4. Rondje Rozenburg (Wandelroute Rozenburg)
  5. Herkenbare entrees voor Rozenburg
  6. Duurzame initiatieven

Processtappen

Masterplan – gereed 2018

Het Masterplan schetst het kader waarbinnen wensen en eisen zijn opgenomen voor de herinrichting van het gebied Oostrand en de Groene Gordel. Denk bijvoorbeeld aan functies, zoals natuur en infrastructuur. Ook vertelt het Masterplan iets over welke sfeer het gebied moet krijgen en met welke verplichten we te maken hebben. Denk aan de aanwezige waterkering, die absolute bescherming geniet. Het masterplan vormt de basis voor de inrichtingsplannen. Klik hier om het Masterplan te bekijken.

Inrichtingsplan – 2019 t/m 2022

Na het masterplan wordt een inrichtingsplan gemaakt. Een inrichtingsplan is een ontwerp waarin duidelijk is opgenomen waar onderdelen een plek in het gebied krijgen. Een Inrichtingsplan is dus al veel gedetailleerder. Denk aan de keuzen voor groen, zoals welke bomen en struiken en typen meubilair. Naar verwachting start vanaf 2019, als alle procedures volgens planning verlopen, het ontwerpproces voor het Inrichtingsplan. Hierbij worden de bewoners uitgenodigd om mee te denken in de ontwerpplannen.

Uitvoering – gereed 2026

Het totale gebied is naar verwachting in 2026 klaar. Eerst is de Groene Gordel (zuidzijde) aan de beurt, omdat dit gebied niet gehinderd wordt door de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding.

Documenten en downloads