Oostrand en Groene Gordel Rozenburg

Meer ruimte voor recreatie

Rozenburg, de zuidoever van de toekomstige Blankenburgtunnel. Het landschap in dit gebied is de afgelopen decennia flink veranderd.

Voormalige zeekleipolders zijn omgevormd tot havengebied: opgespoten met zand tot boven de waterkerende hoogte en uitgegraven voor havenbekkens en kanalen. Het eens bestaande Blankenburg is hierdoor volledig onder het zand verdwenen en Rozenburg is in een ‘kom’ komen te liggen.

Met de komst van de Blankenburgtunnel wordt het gebied op de zuidoever stevig aangepakt. De zogenaamde Groene Gordel van Rozenburg, die het dorp scheidt van het havengebied, wordt nóg groener. De mogelijkheden om in het gebied te recreëren worden groter. Rozenburg versterkt haar karakter als groen dorp in een industrieel gebied.

Langs de oostrand van Rozenburg komt de tunnel achter de waterkering naar boven in het opgehoogde gebied van de haven. Het tunneltracé loopt vlak langs de Botlekweg. Daardoor blijft er nog een strook van ongeveer 250 meter breedte over tussen de bebouwing en het wegtracé, die opnieuw moet worden ingericht.

Groene Gordel Rozenburg
Als tegenwicht op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt de recreatieve waarde van de Groene Gordel verbeterd. Daarbij gaat het om een herinrichting van het bestaande groengebied en het verbeteren van de belevingswaarde van het groen. Het is niet alleen afscherming van het industrieel gebied, maar biedt straks ook tal van mogelijkheden aan recreatie. De huidige plannen bieden de mogelijkheid om de waterkering in de oostrand recht te trekken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor recreatie.

De verbindende recreatieve route door deze gebieden is het ‘Rondje Rozenburg’, in de vorm van een aantrekkelijk voetpad. Deze wordt verbeterd door verbreding en asfaltering van de voetpaden. Dichte beplanting langs het bedrijventerrein en de buitenrand van Rozenburg zorgt voor instandhouding van het groene beeld. Beplanting langs de woonbebouwing krijgt vorm door verschillende boomgroepen en doorzichten naar de oevers.

Oostrand Rozenburg
Door de aanpassingen in het gebied, is de oostrand van Rozenburg in de toekomst meer en meer onderdeel van de Groene Gordel. Door aanvulling van de nu ontbrekende schakels in de recreatieve routes is ook het Rondje Rozenburg mogelijk. Zo prijkt er straks een nieuw fietspad over de parkwal en in het verlengde van de Laan van Blankenburg. Het vlakke deel langs de oostrand, tegen de bebouwing aan, krijgt een parkachtige inrichting. Die geeft ruimte aan onder andere een speeleiland voor kinderen, sportfaciliteiten en nieuwe wandel- en fietsroutes. Een in het tracébesluit opgenomen geluidswal maakt integraal deel uit van de inrichting van de oostrand.

Op hoofdlijnen:

  • De Boulevard aan de noordzijde van Rozenburg blijft zoals hij is: open en parkachtig.
  • De Oostrand van Rozenburg is in de toekomst volledig onderdeel van de Groene Gordel. Ontbrekende schakels in de recreatieve routes (fiets- en wandelpaden) worden aangevuld. Ook ontbrekende schakels in de fiets- en voetpadverbindingen van het Rondje Rozenburg worden aangevuld.
  • De Groene Gordel van Rozenburg als doorgaande parkstrook rond het woongebied wordt versterkt. Groen en wandelpaden worden van hogere kwaliteit.

Naar verwachting wordt in 2020 begonnen met de herinrichting van het gebied.