Opfrisbeurt voor Oeverbos

Het Oeverbos zit midden in een make over. Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland (voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) is in januari 2017 gestart met de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos. Aan de rivieroever is een parkweide met losse boomgroepen gerealiseerd , zodat er vanuit het groen volop zicht is op de rivier 't Scheur en de voorbij varende schepen. Voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden, en vanuit de nieuwe uitkijktoren heb je uitzicht over de weidse omgeving. Verder wordt het gebied voorzien van een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad een nieuw wandelpad. Ook is een deel van gebied weer ingericht voor naaktrecreatie. De werkzaamheden zijn nu grotendeels afgerond, en de nieuw aangebrachte beplanting geeft weer langzaam vorm aan het opnieuw ingerichte gebied. Het westelijk deel van het Oeverbos, dat nu wordt gebruikt als bouwterrein voor de aanleg van de nieuwe tunnel, zal vanaf 2024 opnieuw worden ingericht.


Bodemsanering
Het Oeverbos is in de jaren 60 opgehoogd met vervuild havenslib. Door de aanleg van de Blankenburgverbinding is met de provincie Zuid-Holland (ondersteund door de DCMR), Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de sanering van het Oeverbos opgepakt. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag van 50 cm op de bodem is opgebracht, hiermee verbetert de ecologische kwaliteit. De sanering was in 2018 al voltooid, maar ook in 2019 vinden er nog wat afrondende werkzaamheden plaats.


Een opnieuw ingericht gebied
Begin 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. In de winter is de begroeiing verwijderd waarna in het voorjaar de nieuwe leeflaag aangebracht is. Daarna is het park opnieuw ingericht en voorzien van de nieuwe recreatieve voorzieningen (bankjes, prullenbakken, speelvoorziening, uitkijktoren en fiets- en wandelpaden). Als laatste stap zijn bomen en struiken aangeplant.


Meer weten?

Bent u nieuwsgiering naar de opfrisbeurt voor het Oeverbos? Voor meer informatie zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-herinrichting-oeverbos of neem contact op met Staatsbosbeheer via HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl