Opfrisbeurt voor Oeverbos

Een opfrisbeurt

Staatsbosbeheer startte in 2017 in opdracht van Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland (voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) met de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos. Aan de rivieroever is een parkweide met losse boomgroepen gerealiseerd, zodat er vanuit het groen volop zicht is op de rivier 't Scheur en de voorbij varende schepen. Voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden gerealiseerd en vanuit een nieuwe uitkijktoren is er uitzicht over de weidse omgeving. Verder is het park voorzien van een nieuw padenstructuur. Ook is een deel van gebied weer ingericht voor naaktrecreatie.

De werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos zijn begin 2020 afgerond, en de nieuw aangebrachte beplanting geeft weer langzaam vorm aan het opnieuw ingerichte gebied. Het westelijk deel van het Oeverbos, dat nu wordt gebruikt als bouwterrein voor de aanleg van de nieuwe tunnel, zal vanaf 2024 opnieuw worden ingericht.

Bodemsanering

Het Oeverbos is in de jaren 60 opgehoogd met vervuild havenslib. Door de aanleg van de Blankenburgverbinding is met de provincie Zuid-Holland (ondersteund door de DCMR Milieudienst Rijnmond), Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de sanering van het Oeverbos opgepakt. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag van 50 cm op de bodem is opgebracht, hiermee verbetert de ecologische kwaliteit. De sanering was in 2018 al voltooid, maar ook in 2019 vonden er nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.

Herstel bosaanplant

Door de afgelopen twee droge zomers en een kletsnatte winter (2019-2020) is er schade ontstaan aan de nieuwe bosaanplant en de bestaande bomen. Hierdoor hebben een deel van de bomen het niet gered. Ook zijn door o.a. wind en de zeer natte omstandigheden een deel van de oude bomen omgevallen. Dit voorjaar worden de dode bomen en niet aangeslagen nieuwe bomen door Staatsbosbeheer opgeruimd. De komende maanden wordt er gewerkt aan een passende oplossing en herstel van de bosaanplant.

Waterhuishouding

Afgelopen winter (2019-2020) is gebleken dat bij hevige en langdurige regenval water in het Oeverbos niet snel genoeg wegloopt of wordt afgevoerd. Hierdoor hebben een aantal wandelpaden langdurig onder water gestaan en dit gaf hinder voor wandelaars. De verwachting is dat dit voorjaar de problemen weer voorbij zijn.

Meer weten?

Bent u nieuwsgiering naar de opfrisbeurt voor het Oeverbos? Voor meer informatie zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-herinrichting-oeverbos of neem contact op met Staatsbosbeheer via HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl