Opfrisbeurt voor Oeverbos

Het Oeverbos zit midden in een make over. Recreatieschap Midden-Delfland is in januari 2017 gestart in het oostelijk deel van het Oeverbos. Aan de rivieroever komt een parkweide met losse boomgroepen, zodat er vanuit het groen volop uitzicht is over de rivier 't Scheur en de voorbij varende schepen. Op verschillende plekken komen voor kinderen diverse speelmogelijkheden. Verder wordt het gebied voorzien van een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad een nieuw wandelpad. 

Bodemsanering
Het Oeverbos is in de jaren 60 opgehoogd met vervuild havenslib. Door de aanleg van de Blankenburgverbinding is met de provincie Zuid-Holland (ondersteund door de DCMR), Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de sanering van het Oeverbos opgepakt. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag van 50 cm op de bodem is opgebracht, hiermee verbetert de ecologische kwaliteit.

Wat gaat er wanneer gebeuren?
In januari 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. In de winter is de begroeiing verwijderd waarna in het voorjaar de nieuwe leeflaag aangebracht is. De komende tijd wordt het park opnieuw ingericht en worden de recreatieve voorzieningen aangelegd (bankjes, prullenbakken, speelvoorzieningen en fiets- en wandelpaden). In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Eind 2017 is kwaliteitsverbetering Oeverbos oost gerealiseerd.

Tijdens de werkzaamheden
De genoemde werkzaamheden hebben tot gevolg dat dit gedeelte van het Oeverbos een jaar niet gebruikt kan worden voor recreatiedoeleinden. Het recreatieschap zal er alles aan doen om de hinder te beperken, maar helaas zal de aan- en afvoer van grond en bomen en het opnieuw planten van bomen niet ongemerkt uitgevoerd kunnen worden. Het Oeverbos zal worden ingericht als werkterrein. Alle aan- en afvoer zal plaatsvinden via de Maassluissedijk (Vlaardingen/Maassluis). Periodiek zullen omleidingen worden aangegeven voor wandelaars en fietsers. Het westelijk deel van het Oeverbos, de fiets- en autoverbinding langs de Maassluissedijk, het restaurant ‘t Oeverbos en de parkeerplaats blijven toegankelijk.

Bent u nieuwsgiering naar de opfrisbeurt voor het Oeverbos? Bekijk het concept schetsontwerp op www.heerlijkbuiten.nl/oeverbos of neem contact op met Staatsbosbeheer via telefoonnummer 010 298 1010.