S.C.H.O.O.N. voor Schoner Water

maakt duurzaam

Schoner water, meer zoet water, beter zwemwater

Het project S.C.H.O.O.N. van het Hoogheemraadschap van Delfland speelt zich af in het gebied tussen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. Hoofdrolspelers zijn een Zoetwaterfabriek en een Waterharmonica. Delfland maakt het gezuiverde afvalwater nog een slag schoner, zodat het hergebruikt kan worden in sloten en vaarten. Zo zorgen we er met het project S.C.H.O.O.N. voor dat we vaker in de Krabbeplas kunnen zwemmen. Dit project maakt onderdeel uit van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’.

Onze ambitie: water opnieuw gebruiken

Naast de zorg voor waterveiligheid en droge voeten, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Gewoonlijk stroomt het gezuiverde afvalwater in de Nieuwe-Waterweg. Dat is zonde, want we kunnen dit schone, zoete water ook hergebruiken. Bijvoorbeeld voor het bestrijden van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit in de Krabbeplas tijdens de zomermaanden.

Schoner dan schoon

Op afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen heeft Delfland de afgelopen jaren (alternatief: in 2017/2018) een nieuwe manier van water zuiveren onderzocht. De resultaten daarvan waren zo positief dat Delfland de ontwerpfase is gestart als voorbereiding voor de bouw van deze Zoetwaterfabriek. Hierdoor is mogelijk om het water nóg schoner te maken door ook milieubelastende stoffen zoals medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en microplastics uit het afvalwater te verwijderen.

Schoon water - en dan? 

Het natuurgebied ‘De Rietputten’ tussen Vlaardingen en Maassluis wordt gelijktijdig met de bouw van de Zoetwaterfabriek omgebouwd tot een zogenaamde ‘Waterharmonica’. De Waterharmonica leidt het extra gezuiverde water uit de Zoetwaterfabriek naar de Krabbeplas. Op zijn weg door de Waterharmonica voedt het water zich op een biologische manier. Daardoor krijgt het zijn ecologische kwaliteit terug met waarden die passen bij schoon en natuurlijk oppervlaktewater. Door de doorstroming van de Krabbeplas met dit water zal hier (ook in de zomer) een betere waterkwaliteit zijn, waardoor er naar verwachting minder snel blauwalg ontstaat. Met S.C.H.O.O.N. geven we de waterkwaliteit een nieuwe impuls!

De Zoetwaterfabriek en de Waterharmonica vormen samen het project S.C.H.O.O.N.