S.C.H.O.O.N. voor Schoner Water

Van afvalwater naar schoon water
Nieuw Waterland, een natuur- en recreatiegebied waarin water een grote rol speelt. Zo zorgen we er met het project S.C.H.O.O.N. voor dat we vaker in de Krabbeplas kunnen zwemmen. 

Onze ambitie: water opnieuw gebruiken
Naast de zorg voor waterveiligheid, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons water. Delfland en vele anderen werken iedere dag hard aan schoon water. Schoon water is allesbehalve vanzelfsprekend. Gewoonlijk stroomt het gezuiverde afvalwater in de Nieuwe Waterweg. Dat is zonde, want we kunnen dit schone water veel beter hergebruiken. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Krabbeplas in Nieuw Waterland. In de zomer wordt deze plas steevast geplaagd door blauwalgen.

Schoner dan schoon
Op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is Delfland gestart met de pilot voor een Zoetwaterfabriek. We onderzoeken nieuwe manieren van water zuiveren, onder andere met ozon. De eerste resultaten hiervan zijn veelbelovend. Het is mogelijk om het water nóg schoner te maken, met minder milieubelastende stoffen zoals medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en microplastics. We gaan dan ook voortvarend door met dit onderzoek!

Schoon water - en dan?
De Rietputten tussen Vlaardingen en Maassluis worden omgebouwd tot een zogenaamde ‘waterharmonica’. De waterharmonica leidt het extra gezuiverde water naar de Krabbeplas. Op zijn weg door de waterharmonica voedt het water zich op een biologische manier. Zo krijgt het de natuurlijke waarden terug die passen bij natuurwater. Door de doorstroming van de Krabbeplas met dit schone water zal hier (ook in de zomer) een betere waterkwaliteit zijn. Ook zal er naar verwachting minder blauwalg zijn. Met S.C.H.O.O.N. geven we de waterkwaliteit een nieuwe impuls!

De Zoetwaterfabriek en de waterharmonica vormen samen het project S.C.H.O.O.N.