Het Krabbepark: een lange adem en een groots effect

We lopen mee met boswachter Chris Hartman, hij zorgt vanuit Staatsbosbeheer voor het bosbeheer en onderhoud in het Krabbepark in Vlaardingen. Een recreatiegebied waar de komende twee jaar veel gaat veranderen.

Op stapel staan mooie plannen van de gemeente Vlaardingen en Chris staat als boswachter in de startblokken voor een bijzondere opknapbeurt. Eind augustus 2020 begint het kappen van bomen en het uitdunnen van verschillende bosvakken. Daar blijft het niet bij, want het jaar erop wordt een diversiteit aan bomen, struiken en kruiden aangeplant: “We gaan een gevarieerd natuur- en recreatiegebied creëren, waar je kan recreëren, vissen, vogels spotten, fruit plukken, fietsen, wandelen en waar dieren volop de ruimte krijgen.” 

We staan in een sappig groen veld, dat door de regen flink omhoog is geschoten. Chris heeft veel te vertellen. Het project betekent nogal wat voor het Krabbepark. “Het gebied gaat in uiterlijk echt veranderen”, zegt hij. De gemeente Vlaardingen heeft de  opdracht uit het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland voor het toekomstbestendig maken van het recreatiegebied. Chris en zijn collega’s van Staatsbosbeheer geven op hun beurt advies op deze plannen. Na de opknapbeurt is Staatsbosbeheer nog steeds verantwoordelijk voor het beheer en Chris probeert dus een goed advies te geven: “We kijken mee of er geen dingen ontwikkeld worden, die straks niet te beheren blijken.” 

Eerst het zuur …  
De grote opknapbeurt van het recreatiegebied start met het kappen van bomen en het uitdunnen van verschillende bosvakken. Tijdens de kap worden onder andere zieke en dode essen verwijderd. De bomen hebben een schimmelziekte die ze razendsnel verzwakt. “Zo vallen ze niet alleen om, maar bij harde wind kan het ook hout regenen. Dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De stervende bomen nemen daarnaast ook geen CO₂ meer op en worden daarom vervangen door bomen die dat wel doen”, aldus Chris. Ook de groenstrook in het midden van het festivalterrein wordt, grotendeels, verplaatst. De komende tijd rijden er grote zaagmachines door het gebied. Chris ziet er tegenop: “Je bent geen boswachter om je bos plat te zagen. Met de liefde voor ons vak proberen we het bos zo gezond mogelijk te houden, maar daar hoort ingrijpen en zagen helaas ook bij.” Toch weet hij zeker dat het helpt: “Deze aanpassingen zorgen voor een gebied dat weer tientallen jaren mee kan. Maar voor nu moeten we even wennen aan de verstoring van machines.” 

Samen 
Aan de bomenkap gaat een faunacheck vooraf, een check van het te kappen gebied waarbij wordt gelet op boombewoners. Als een boom met roze of rode stip (klaar voor de kap) toch bewoners heeft, dan blijft de boom staan. Tenzij de boom een gevaar vormt voor de veiligheid dan wordt gekeken naar de beste en meest zorgvuldig afgewogen optie. Staatsbosbeheer heeft de kapplannen ook besproken met Stichting Boombehoud Vlaardingen. Een onafhankelijke stichting die vragen stelt en advies geeft: ”Voor ons is het goed om een kritische externe partij te hebben, die vanuit een eigen visie meekijkt. ”De vrijwilligers van Stichting Boombehoud Vlaardingen zijn ook een paar keer met medewerkers van de gemeente en Staatsbosbeheer in het gebied gaan kijken welke bomen behouden konden blijven. 

... dan het zoet! 
Bij kappen hoort ook aanplanten. “Elke vierkante meter bos die we zagen, planten we ook terug”, zegt Chris blij. Hij vervolgt: “Zelfs met meer groen per vierkante meter. Doordat we meer lagen van verschillende hoogtes in het bos brengen, neemt de groenmassa van het toekomstige Krabbepark alleen maar toe.” In de uitgedunde bosvakken komen er nieuwe bomen, struiken en kruiden bij. Op weer ander plekken verdwijnen er (delen van) bosvakken en planten we geheel nieuwe bosvakken aan. Elk bos krijgt een thema. Er zijn vier thema’s samengesteld. Denk daarbij aan een kleurenbos. Een bos dat het hele jaar (en vooral in de herfst) een kleurenspektakel is. De stukken bos vormen leefgebied voor dieren en wandelaars lopen er via de paden langs. Wijzend naar de locaties van de nieuwe bossen vertelt Chris: “We planten ook populierenbossen, wilgenbossen en vogelbossen. De eerste aanplant gebeurt naar verwachting in het najaar van 2021. De nieuwe boompjes zijn dan een meter hoog, per jaar groeien de bomen tussen de 50 cm en 70 cm. Deze jonge bossen zijn niet alleen mooi, als ze vol in blad staan nemen ze ook meer geluid op.” Zo zorgt het nieuwe Krabbepark straks voor meer rust in Vlaardingen. 
 
Ruimte voor fauna 
De opknapbeurt van het recreatiegebied is omvangrijker dan het kappen en planten van bomen. Zo wordt de waterkwaliteit in de Krabbeplas verbetert met het project ‘S.C.H.O.O.N.’. Daarnaast is Chris enthousiast over het plan voor het opnieuw uitgraven van de tankgracht. De gracht (zo’n vier meter breed) is erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. De tankgracht wordt onder onderwater gezet en verbonden met het watersysteem in het park, de slootjes en nieuwe eilanden in het recreatiegebied. Wanneer deze eilandjes met water en riet omringd zijn, zorgen ze voor meer ruimte voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Die komen nu al hard overvliegen, maar kunnen nog geen rustig plekje vinden om te vestigen. 

Vruchten plukken 
Er groeien nu al veel bramen en kersen in het gebied. Deze mogen geplukt worden. In de toekomst groeien hierook verschillende noten en wilde appel en peer. Plukken mag alleen voor eigen gebruik: “Denk aan een vol champignonbakje!”. Ook dieren profiteren van de nieuwe bomen. Door de komst van notenbomen krijgen bijvoorbeeld eekhoorns ruimte in het recreatiegebied. 

Een lange adem 
Eerlijk is eerlijk, in 2022 is er nog niet veel te zien. “Natuur moeten groeien en volwassen worden”, vertelt Chris. Het is dus een klus van de lange adem. Over vijf jaar staat het kleurenbos waarschijnlijk voor het eerst in bloei, met esdoornsoorten, meidoorns, kardinaalsmutsen en andere prachtig kleurende bomen, maar ook in de daarop volgende jaren groeit de natuur en vinden steeds meer dieren en planten een plekje. Zo wordt het een fijn recreatiegebied, met grote waarde voor de natuur. De gehele kwaliteitsslag in het Krabbepark is naar verwachting in het najaar van 2022 gemaakt. 

De kapwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond door Staatsbosbeheer.  

 

Ontdek Het Krabbepark.