Nieuw Waterland in 2025: een kijkje in de toekomst

Vlaardingen, zomer 2025. De thermometer tikt bijna 27 graden aan. Kleine kinderen zetten voorzichtig wat stapjes in de Krabbeplas. Verderop wuiven rietpluimen en gestaag kabbelt schoon zwemwater de plas in. Een echtpaar wandelt met een onstuimige labrador die, in al zijn onschuld, een mijmerende visser laat schrikken. Op het nieuwe brede pad rondom de Krabbeplas zoeven skaters voorbij. Aan de overkant van de rivier genieten de Rozenburgers van hun Groene Gordel. Welkom in Nieuw Waterland: een met vereende krachten vernieuwd recreatie- en natuurgebied in Vlaardingen en Rozenburg.

Nieuw Waterland ligt direct naast de Blankenburgverbinding; de nieuwe snelweg die is aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat. Na jaren van graven, heien en bouwen aan de Blankenburgverbinding is de rust in de zomer van 2025 al een tijdje weergekeerd. De A24, zoals de snelweg heet, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. De nieuwe snelweg vermindert de verkeersdrukte op de A15 en bij de Beneluxtunnel én maakt de Rotterdamse haven en regio beter bereikbaar.

Natuur en recreatie in ere
Vele jaren geleden deden de plannen voor het infrastructurele megaproject in Vlaardingen alle alarmbellen rinkelen. Niet vreemd als je bedenkt dat het aanleggen van een snelweg met een tunnel onder de rivier flinke sporen nalaat in het oorspronkelijke landschap. Vooral vanuit Vlaardingen is er daarom jarenlang geprotesteerd tegen de komst van de weg. Vlaardingers zijn gehecht aan de natuur in het verstilde historische landschap aan de rand van hun stad. De vrees voor overlast en kaalslag was groot. De lobby van de gemeente Vlaardingen, natuurorganisaties en inwoners om hier oog voor te hebben, vond uiteindelijk een luisterend oor bij landelijke politici. Het Rijk koos voor een inpassing in de omgeving die de recreatie en de natuur in het gebied zoveel als mogelijk in ere houdt.

Motorgebrom en vogelgekwetter
Want waar is die snelweg eigenlijk? Dat kun je je in de zomer van 2025 best even afvragen als je ligt te zonnen op het nieuwe strandje aan de zwemplas in het Krabbepark. Auto’s komen na hun duik in de Maasdeltatunnel aan de Vlaardingse kant bovengronds, maar ze verdwijnen daarna weer onder de grond in de Hollandtunnel en zijn dan onzichtbaar. Als de auto’s uit de landtunnel komen, rijden ze verdiept langs de Krabbeplas naar het knooppunt Vlaardingen dat de A24 verbindt met de verbrede A20 naar Rotterdam. Rietpluimen langs de Krabbeplas verhullen deels de matrixborden die boven de weg uitkomen. Wie in het Krabbepark een wandeling maakt, kan het huisje voor de tunnelbediening passeren dat gecamoufleerd is als boerderij. Als je in de buurt van de verdiepte snelweg komt klinkt er natuurlijk motorgebrom, maar verderop in het Krabbepark trekken vogelgekwetter en watergespetter de aandacht.

Nieuw Waterland
Wat als we in 2025 onze blik eens richten op het omliggende natuur- en recreatiegebied? Dan zien we dat ook daar in de afgelopen jaren extra geld voor is uitgetrokken en veel energie is ingestoken. In 2015 is namelijk het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld, om de aanleg van de Blankenbrugverbinding te compenseren. Benieuwd naar wat er in 2025 verbeterd is? Hier volgt een inkijkje.

Parkweide en rivieruitzicht
Het oostelijke deel van het Oeverbos in Vlaardingen heeft een bodemsanering achter de rug. Dit moest, want het Oeverbos had te kampen met vervuild havenslib nadat het in de jaren zestig daarmee opgehoogd was. Na de bodemsanering en herinrichting kampte het Oeverbos met droge zomers en stormachtige winters en had het jaren nodig om weer tot wasdom te komen. In 2025 struin je aan de rivieroever gelukkig weer heerlijk door de parkweide en zie je de indrukwekkende containerschepen voorbij varen. Kinderen spelen op de nieuwe toestellen en wie de uitkijktoren beklimt heeft een weids uitzicht over de rivier Het Scheur en het groene achterland.

Ook het westelijke deel van het Oeverbos wordt langzaam weer een weelderige groenstrook langs de rivier. Het was in de voorgaande jaren in gebruik als bouwterrein voor de Blankenburgverbinding. Nu de snelweg klaar is, is de herinrichting van dit deel van het Oeverbos in volle gang. Dit maakt het groene landschap aan de westkant van Vlaardingen straks compleet.

Voor iedereen
Wat verder landinwaarts kan iedereen terecht in het nieuwe Krabbepark in Vlaardingen. Natuurliefhebbers en festivalgangers, dagjesmensen en buurtbewoners, fietsers en wandelaars, vissers en zwemmers, sporters en zonnebaders. Voor ieder is er wat wils. Voor omwonenden is dit de ideale plek om een rondje te hardlopen of met de hond te wandelen. Dagjesmensen volgen één van de fietsroutes, waarbij een stop bij de plaatselijke horeca erbij hoort. Als klap op de vuurpijl, is er in het Krabbepark ook een festivalterrein klaargestoomd en zijn festivaltijgers hier enkele malen per jaar van harte welkom. En op een warme dag neem je een frisse duik in de verkoelende Krabbeplas.

Dit kan allemaal in een fleurige omgeving met een grote variëteit aan bomen, struiken en planten. Rietkragen, natuurlijke oevers en slingerende slootjes geven het gebied een nog landelijker karakter, waardoor je echt buiten in de natuur bent. Ook vinden steeds meer (nieuwe) dieren en planten hier een plekje. Zo is het Krabbepark een waardevol recreatiegebied geworden, met volop beleving van de natuur. 

Verbonden
Het Krabbepark maakt deel uit van een groot groen gebied. De bereikbaarheid is sterk verbeterd. Nieuwe fiets- en wandelpaden - en de sloten en plassen met hun natuurlijke overgangen - maken alles tot één geheel.

Innovaties en kansen
Grote winst in het Vlaardingse gebied in 2025 is de kwaliteitsverbetering van het water in de sloten en de recreatieplas in het Krabbepark met het project S.C.H.O.O.N. Waar vroeger de Vlaardingers door het sein ‘blauwalg’ op zomerse dagen niet in hun plas konden zwemmen of pootje baden, is dit risico nu veel kleiner. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met een knap staaltje innovatie bijgedragen aan een zo goed als blauwalgvrije zwemplas en een fijn visgebied waar gezonde vissen zwemmen. 

Ook mooi om te zien in 2025 is hoe creatieve ondernemers in Vlaardingen hun kansen in het gebied hebben gegrepen. Kanoverhuur, horeca, kleine evenementen, jaarlijkse festivals, rondleidingen, thematische wandelingen en fietsroutes: de mensen maken er grif gebruik van en ook uit de regio ontdekken steeds meer mensen het groene ‘Nieuw Waterland naast de deur’.

Groene Gordel
In Nieuw Waterland voert diversiteit in groen de boventoon. Dit geldt ook voor de Groene Gordel van Rozenburg. Het vlakke deel van de Groene Gordel langs de oostrand van Rozenburg, tegen de bebouwing aan, heeft een parkachtige inrichting gekregen met diverse sportfaciliteiten en een speeleiland voor kinderen. De Groene Gordel versterkt het groene karakter van Rozenburg, wat het dorp onderscheidt van het omringende havengebied. De kwaliteitsimpuls heeft het gebied nóg leuker, groener en beter bruikbaar gemaakt voor natuur en recreatie, mede door meer gevarieerde beplanting en op veel plekken een verbreding én verbetering van de voetpaden.

Oplevering projecten

Tot zover deze trip naar 2025. We keren weer terug naar 2020. Veel werk staat nog op stapel. Nieuw Waterland bestaat uit meerdere deelprojecten en wordt gefaseerd opgeleverd. De gemeente Vlaardingen vormt het gebied rond de Krabbeplas om tot het nieuwe Krabbepark vanaf september 2021. De oplevering staat gepland voor zomer 2022. In 2021 werkt het Hoogheemraadschap van Delfland verder aan de Zoetwaterfabriek en de Waterharmonica. Naar verwachting zijn deze eind 2023 in gebruik.

In het Oeverbos is het oostelijke deel inmiddels gereed en is Staatsbosbeheer actief met het beheer. Bouwconsortium BAAK richt vanaf 2024 het westelijke deel van het Oeverbos opnieuw in en dat is volgens planning gereed in 2026. Het westelijke deel van het Oeverbos is nu in gebruik als werkterrein van BAAK voor de aanleg van de Blankenburgverbinding; de snelweg wordt in 2024 opgeleverd.

De gemeente Rotterdam gaat gefaseerd aan de slag met de uitvoering van de groenstrook aan de zuidkant van Rozenburg. Het eerste deel staat gepland voor 2022.  Aan de oostzijde van Rozenburg start de herinrichting naar verwachting in 2024, nadat het dijklichaam is verlegd richting de snelweg, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de Groene Gordel.

Het Kwaliteitsprogramma Nieuw-Waterland is een samenwerking tussen Gemeente Vlaardingen, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat en Platform Lokale Economie en Maatschappij.

Lees verder onder de fotoserie

Dat de bestuurders enthousiast zijn over Nieuw Waterland, blijkt wel uit de onderstaande quotes.