Hoogheemraadschap van Delfland: Vertraging S.C.H.O.O.N.

Voldoende zoet water van goede kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom wil Delfland het water dat wordt schoongemaakt op de zuiveringen kunnen gebruiken in het eigen gebied. Daarvoor moet dat water nog schoner: microverontreinigingen van onder meer medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen moeten er ook uit.

Dat kan door het water na te behandelen met ozon. Delfland heeft hiermee ervaring opgedaan in een pilot op AWZI De Groote Lucht in 2016 en 2017, en de ozontechniek levert de gewenste resultaten. Hierop gebaseerd hebben we begin 2019 toestemming gekregen om het water af te mogen laten op de Krabbeplas.

Bij behandeling van water met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Omdat in Nederland geen norm is voor bromaat in te lozen water, is mede gebaseerd op de pilot uitgegaan van de norm die wordt gehanteerd in Zwitserland. Dit land loopt binnen Europa voorop in het na-zuiveren met ozon.

Delfland werkt nu aan het definitieve ontwerp voor de zoetwaterfabriek. Op 1 januari 2024 moet deze de waterharmonica in Vlaardingen voorzien van zoet water dat verder het gebied in kan via de Krabbeplas. Daarmee wordt niet alleen de blauwalg bestreden, maar ook een bijdrage geleverd aan voldoende water in tijden van droogte.

Naar nu bekend is, wordt er op dit moment door de overheid gewerkt aan een Nederlandse norm voor bromaat. Deze wordt vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurt dit op zijn vroegst in het najaar van 2021. Delfland weet dus dat er een norm aankomt maar nog niet wat deze zal zijn. Dat maakt het verder uitwerken van de te bouwen installatie op dit moment lastig.

Het project S.C.H.O.O.N. is belangrijk voor het gebied. Het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving, een betere kwaliteit van het zwemwater in de Krabbeplas en het is een innovatief project dat de opmaat is naar een meer circulaire waterketen.

Samen met de partners in Nieuw Waterland onderzoekt Delfland wat de huidige ontwikkelingen betekenen en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de doelen van Nieuw Waterland en S.C.H.O.O.N. zoveel mogelijk worden gehaald.

Meer informatie over het project S.C.H.O.O.N. lees je op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.